Wat is natuurinclusieve landbouw?

Bijgewerkt op: 6 apr. 2020

Wat is natuurinclusieve landbouw eigenlijk?

Natuurinclusief boeren is volgens ons de natuur inzetten voor je boerderij. De natuur niet zien als iets van de buurman, een verloren stukje grond of een veel te dure weidevogel. Het is veel simpeler, maar ook veel rijker, het is het zoeken naar toegevoegde waarde. Niet in geld maar in kwaliteit.

Natuur-inlcusieve landbouw is zo oud als de landbouw zelf. Het zijn bijvoorbeeld de klavers in graslanden die op een natuurlijke manier stikstof binden, zodat je op kunstmest kan besparen. Het zijn de eenden in groentetuinen die slakjes eten. Het zijn bloemrijke akkerranden, waar insecten leven die bladluis kunnen tegengaan. Het zijn wilgen die voor antioxidanten kunnen zorgen. (een natuurlijke penicilline) Het was vroeger de mijdoornhaag langs de groentetuin die er met haar stekels voor zorgde dat er geen konijnen en hazen bij de groenten konden komen. Het zijn de maasheggen die zorgden dat de rijke voeding bij het overstromen van de maas achter bleef op het land. Het zijn de koeien die zelf grazen en dit vervolgens omzetten in melk en rijke mest voor de bodem. Het zijn kippen die de keukenresten omzetten in eieren. Het zijn kringlopen die door met elkaar te samen werken beter en rijker worden.