Drie jaar wachten op productie

Bijgewerkt op: 6 apr. 2020

‘Brabantse varkensmest werkt niet op de Groninger graanakker’, zo luidt een oud biologisch gezegde. Maar waarom eigenlijk niet? En hoe kan het nou eigenlijk dat een startende biologische boer minimaal drie jaar moet wachten voordat zijn bodem weer begint te produceren? Het heeft allemaal te maken met het spreken van dezelfde taal. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Oostvaardersplassen. Als we naar dit natuurgebied kijken puur als een voedselsysteem, komt dit gebied er als hoogst productief uit. Zelfs de meest intensieve boer, met alle technologie en kennis, kan niet tippen aan de grasproductie van de Oostvaardersplassen.

Van ruilen komt huilen

Han Ollf, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelde deze vraag ook en ging op onderzoek uit. Hij haalde plaggen uit de Oostvaardersplassen en plaggen bij een bioboer uit Friesland. Ook haalde hij mest en wormen uit beide gebieden. In een klimaatkamer voerden ze de metingen uit. Ze deden onderzoek naar de reden van de goede productie van de Oostvaardersplassen. Zo ruilden ze tijdens de proef verschillende onderdelen met elkaar. De wormen van de Friese boer gingen naar Flevoland en andersom. Dit deden ze ook met de mest. Vervolgens onderzochten z